FermiTable, gevestigd Rijerstraat 2 te 9690 Ruien, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Functionaris Gegevensbescherming van FermiTable: Inge Van Herck

Rijerstraat 2

9690 Ruien

Email: contact@fermitable.be.

https://www.fermitable.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
FermiTable verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@fermitable.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
FermiTable verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming:
FermiTable neemt geen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FermiTable) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Uw persoonsgegevens worden overeenkomstig toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en onze robuuste interne schema's voor gegevensbewaring opgeslagen door FermiTable en/of onze serviceproviders voor zover dit nodig is om onze verplichtingen uit te voeren en voor zolang dit nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer FermiTable uw persoonsgegevens niet meer hoeft te verwerken, verwijderen we deze uit onze systemen en/of dossiers en/of ondernemen we stappen om deze gepast te anonimiseren, zodat u niet meer kunt worden geïdentificeerd op basis van deze persoonsgegevens, tenzij we uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan juridische of regelgevingsverplichtingen waaraan FermiTable onderworpen is.

Persoonlijke gegevens worden in beginsel bewaard zolang u informatie van ons wenst te ontvangen. Maar wij zullen uw relevante persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaren als FermiTable toestemming heeft om u reclamemateriaal toe te sturen. Wij stellen in het bijzonder contracten, berichten en zakelijke brieven op die persoonlijke gegevens bevatten, of wij redigeren persoonlijke gegevens van dergelijke documenten, 10 jaar na afloop van hun aanmaak, als voor dergelijke gegevens al dan niet wettelijke eisen bestaan, die vaak een bewaartermijn van max. 10 jaar hebben. Daarbij, als er een juridische of disciplinaire maatregel is gestart, worden persoonlijke gegevens opgeslagen tot het einde van een dergelijke maatregel, inclusief alle mogelijke perioden voor beroep en zullen worden verwijderd of opgeslagen op het moment dat dit is toegestaan door het toepasselijk recht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
FermiTable gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FermiTable gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Voorbeeld:

- Cookie: Googly Analytics

- Naam: _utma

- Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

- Bewaartermijn: 2 jaar 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FermiTable en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@fermitable.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
FermiTable neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@fermitable.be.